สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตอ เขต 5 ราชบุรี ประชาสัมพันธ์ให้  อปท. , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , หน่วยบริการ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  เข้าเช็คหนังสือรับในระบบ E-Office  ทุกวัน เริ่มใช้ในระบบในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
มหกรรมกองทุนรวมพลคนกองทุน เขต 5  
ลุยคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ชูโมเดลเขตสุขภาพที่ 5 ทำ  
อปท. 8 จังหวัดภาคตะวันตก ยุคท้องถิ่นเข้มแข็ง พร้อม  
สปสช.เขต 5 นำชมวัฒนธรรมงดงาม วิถีชีวิตพอเพียงตามรอ  
สปสช. เขต 5 ราชบุรี พาดูผลงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยน  
คณะทำงานฯ สปสช. เขต 5 ราชบุรี จัดงบเดินหน้าพัฒนาฟื  
         
อ่านทั้งหมด
หนังสือแจ้งมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แจ้งการบันทึกข้อมูลจ่ายค่าบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรใ
แจ้งการโอนเงินแพทย์แผนไทย สนับสนุน รพ.สต. ปี ๒๕๕๘โ
หนังสือแจ้ง สสจ.หน่วยบริการ " รายละเอียดการคิดชดเ
แจ้งเลื่อนการประชุมการสร้างความเข้าใจเรื่องค่าแรงข
 
 
อ่านทั้งหมด
คณะจากสำนักงานประกันสุขภาพประเทศอิหร่าน (Iran Heal
“ ตามรอยโรงเรียนพ่อหลวงสร้าง สู่โอ่งใหญ่ ชิม ช็อป
ศูนย์ประสานงานประชาชนกาญจน์ อบรมกรรมการ/แกนนำเพื่
ชี้แจงการจัดทำสัญญา/ข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข รพ.ร
เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
         
อ่านทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
ก้าวใหม่
รายละเอียด] ...
 
 
 
อ่านทั้งหมด
สื่อประชาสัมพันธ์ RADIO
[รายละเอียด] ...
 
 
 
อ่านทั้งหมด
รายงานประจำปี 2559
[รายละเอียด] ...
 
 
         
* หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเรื่องเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ 089-9166941 หรือ E-mail : thepnimit.u@nhso.go.th
 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต
สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ สปสช.เขต 4 สระบุรี สปสช.เขต 5 ราชบุรี
สปสช.เขต 6 ระยอง สปสช.เขต 7 ขอนแก่น สปสช.เขต 8 อุดรธานี สปสช.เขต 9 นครราชสีมา สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี สปสช.เขต 12 สงขลา สปสช.เขต 13 กทม. สปสช.สาขาจังหวัด ทั่วประเทศ
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สสส. สช. สวรส.