National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

 11 พ.ค.2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม โดยมีนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ เป็นประธาน การประชุม และมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการประชุม และพาคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆของโรงพยาบาลนครปฐมในครั้งนี้ด้วย