National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 4,5,6 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  22-23 สิงหาคม 2566

 สปสช.เขต 4,5,6 ร่วมมือกันจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงพื้นที่ดศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีนพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสปสช.และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางมาร่วมงานและให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์สร้างสุข ในตำบลวังด้ง โดยท่านพระครูพระมหาวิสูตร วิสุทธิปัญโญ ป.ธ.9 รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี วัดเทวสังฆาราม(พระอารามหลวง)ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มาให้ความรู้และบรรยายความเป็นมาของศูนย์ฯการดำเนินงานการจัดการต่างๆของศูนย์ฯ ในวันต่อมาได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง โดยมีนายชัยยุทธ วัฒโน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วงและเจ้าหน้าที่เทศบาลให้การต้อนรับทีมสปสช.ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานกองทุนต่าง