National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

การประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการในพื้นที่

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เขต 5 ราชบุรี) ดำเนินการจัดประชุม”ทีมขับเคลื่อนงานประกัน” ระหว่างวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ณ นทีธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมี น.พ.พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการเขต สปสช. เขต 5 ราชบุรี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการของหน่วยบริการในพื้นที่ ในเรื่องการบริการ การกระตุ้นเสริมด้านข้อมูลเพื่อให้เกิดการบริการ และเพื่อให้การบริการของหน่วยบริการ สอดคล้องกับแนวทางการชดเชยบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ