National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช. เขต 5 ราชบุรี จับมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการดำเนินงานตรวจคัดกรองสุขภาพสตรี (มะเร็งปากมดลูก)

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี โดย นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการดำเนินงานตรวจคัดกรองสุขภาพสตรี (มะเร็งปากมดลูก) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมีนายประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.กาญจนบุรี หัวหน้าราการ และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าศูนย์อาหาร ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจนบุรี
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 60 ปี ให้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก และยกระดับการบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิ พร้อมทั้งมอบชุดตรวจให้กับผู้แทน รพ.สต.ทั้ง 13 อำเภ