คณะจากสำนักงานประกันสุขภาพประเทศอิหร่าน (Iran Health Insurance Organization) เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.นครปฐม


...เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี โดย นายอุทัย หมั่นเทียนติพันธ์ รองผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานประกันสุขภาพประเทศอิหร่าน (Iran Health Insurance Organization)  เข้าศึกษาดูงาน เรื่องระบบการบริหารจัดการบริการด้านสุขภาพ ความเชื่อมโยงของระบบเครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่ ทีมหมอครอบครัว  การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ  การส่งเสริมและป้องกันโรค ความมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น และ รพ.สต.นราภิรมย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ตลอดจนอำนวยความสะดวกและถ่ายทอดความรู้ แก่คณะที่เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้อย่างดียิ่ง จากนพ.ทินกร ชื่นชม ผู้อำนวยการและคณะทีมงานของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นและรพ.สต.นราภิรมย์

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน