ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ... 27/09/2561
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน ... 17/05/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลพิการเป็นพนักงานโครงการ ... 06/06/2560
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาพนักงานธุรการ ... 06/06/2560
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์คนพิการ ... 06/06/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พนักงานธุรการ ... 06/06/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลพิการเป็นพนักงานโครงการ ประจำปี 2560 ... 29/05/2560
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการงานธุรการ ประจำปี 2560 ... 29/05/2560
รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ... 20/09/2559
ประกาศจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุมสำนักงานลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี โดยวิธีเปรียบเที่ยบราคา ... 04/08/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ ... 26/10/2558
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา (หมดเขต 20/10/58) ... 22/10/2558
 
หน้า 1 |
 
กลับ ขึ้นบน