National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองชะอำ ร่วมกับ สปสช. เขต 5 ราชบุรี ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ติดเตียงตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5ราชบุรี?(สปสช.เขต5ราชบุรี)     นำทีมโดยนายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ และ นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย รองผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5 ราชบุรี พร้อมทีมผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต รพ.ชะอำ  สสอ.ชะอำ อสม.ในพื้นที่ ร่วมกันมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ติดเตียงและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ กลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

           โดยเทศบาลเมืองชะอำ ได้จัดทำโครงการดูแลกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำ  เป็นผู้ดำเนินงานจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีพยาบาลผู้จัดการ(care.manager) และ อสม.เป็นผู้คัดกรองและดูแลให้คำแนะนำดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่   ให้มีสุขอนามัยที่ดีห่างไกลโรค  เทศบาลเมืองชะอำ มีพื้นที่แบ่งเป็น16ชุมชน โดยมีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  เสี่ยงเกิดภาวะแผลกดทับจำนวน 147 ราย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประเมินตามหลักเกณฑ์  ซึ่งมีผู้ผ่านการประเมินรอบแรกและลงทะเบียนแล้วจำนวน 31 ราย โดยได้จัดสรรให้รอบแรกระยะเวลา6เดือน  ใช้ผ้าอ้อมจำนวน 17,112  แผ่น มูลค่า 166,564บาท โดยจะส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยทุกๆ2เดือน เพื่อลดภาระในการจัดเก็บผ้าอ้อมโดยจะมี อสม.ลงดูแลอย่างต่อเนื่อง
 
          สำหรับผู้ที่มีสิทธิรับผ้าอ้อมจะต้องผ่านการประเมินร่างกายจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เสนอชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการดูแล เพื่อขออนุมัติโครงการต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ ซึ่งทางเทศบาลเมืองชะอำกำลังเร่งประเมินให้มีความครอบคลุมในการเข้าถึงสิทธินี้ในปีงบประมาณ 2566