National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.หัวหัน 3 (เขาสนามชัย)

  16 พ.ค. 2566  นพ.คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด พร้อมด้วย ดร.กันตินันท์ รุ่งธนธาดา ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลหัวหิน 3 (เขาสนามชัย) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแพทย์หญิงศรีกนก วิสุทธิวิเศษ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยบาลหัวหิน 3 (เขาสนามชัย) และบุคลากร ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน  //Cr.รพ.หัวหิน 3 ภาพข่าว