National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เยี่ยมดูงานผ่าตัดสมองและข้อสะโพกโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

 นายอภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมนพ.พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี นำทีมลงพื้นที่ เยี่ยมชมการบริการผ่าสมองและการผ่าตัดข้อสะโพกแก่ผู้มีสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยสิทธฺิบัตรทอง ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 2566 โดยมี นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และทีมสหวิชาชีพให้การต้อนรับคณะและสรุปภาพรวมของโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง และพาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยหลังการผ่าตัดสมองและผ่าตัดข้อสะโพกในพื้นที่