National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

มหาสวัสดิ์ปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด

 ชมรม อสม.ตำบลมหาสวัสดิ์  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมกันจัดโครงการ "มหกรรมสุขภาพ" รวมพลังสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ ภายใต้แนวคิด " "ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ณ ลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการจัดกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลต้นแบบในการดูแลสุขภาพ โดยมีนายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีเปิดงาน