National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

   สปสช.เขต 5 ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566 และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 นายแพทย์พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 5 ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566

และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ร่วมด้วย นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และนายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี