National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 5 ราชบุรี ลงพื้นที่มอบเครื่องช่วยความพิการ ตามโครงการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน จังหวัดนครปฐม
27 ก.ย.66 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำทีมโดย นายแพทย์อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยนายแพทย์พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี ลงพื้นที่ร่วมพิธีมอบเครื่องช่วยความพิการ แก่ศูนย์ยืมกายอุปกรณ์โรงพยาบาลสามพราน และเครือข่ายบริการการในอำเภอสามพราน ตามโครงการยืมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม
ในครั้งนี้นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการยืมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ปีงบประมาณ 2566 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม จำนวน 462,930 บาท หลังจากนั้นได้พาคณะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยตำลบางเตย ตำบลท่าตลาด และตำบลยายชา เพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ