National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช. เขต 5 ราชบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) บันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี นำทีมโดย นพ.พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการเขต พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในหัวข้อ “บันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี” โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี และนายประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สำหรับการการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีการลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และการลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี” โดยมี นายประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกสภา อบจ.กาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี