National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • smaller 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

กิจกรรมของเรา


ชี้แจงงาน eclaim ให้กับ รพ.สต.ในพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
เจ้าหน้าที่ สปสช เขต 5 ราชบุรี เดินสายประชุมชี้แจงงาน eclaim ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง กลุ่มเป้าหมาย รพ.สต. ในภาคบ่าย ชี้แจงโปรแกรม new Eclaim ที่ รพ.ท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง