National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • smaller 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

กิจกรรมของเรา


เทศบาลเมืองชะอำ ร่วมกับ สปสช. เขต 5 ราชบุรี ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ติดเตียง ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
       
 
       เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565  เทศบาลเมืองชะอำ? จังหวัดเพชรบุรี? ร่วมกับ? สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5ราชบุรี?(สปสช.เขต5ราชบุรี)     นำทีมโดยนายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ และ นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย รองผู้อำนวยการเขต? สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5 ราชบุรี พร้อมทีมผู้บริหารท้องถิ่น?เจ้าหน้าที่? สปสช.เขต?  รพ.ชะอำ?  สสอ.ชะอำ? อสม.ในพื้นที่ ร่วมกันมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่?ให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง? ติดเตียงและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์? กลั้นปัสสาวะ?อุจจาระ?ไม่ได้? ตามสิทธิ?ประโยชน์?ในระบบหลักประกัน?สุขภาพ?แห่งชาติ? 
           โดยเทศบาลเมืองชะอำ? ได้จัดทำโครงการ?ดูแล?กลุ่ม?เป้าหมาย?ดังกล่าว ซึ่งกองสาธารณสุข?และสิ่งแวดล้อม?เทศบาลเมือง?ชะอำ?  เป็นผู้ดำเนินงาน?จากเงินกองทุนหลักประกัน?สุขภาพ?  มี?พยาบาลผู้จัดการ?(care.manager)? และ อสม.? เป็นผู้คัดกรองและดูแลให้คำแนะนำ?ดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่?   ให้มีสุขอนามัยที่ดีห่างไกลโรค เทศบาลเมืองชะอำ มีพื้นที่แบ่งเป็น16ชุมชน โดยมีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง?  เสี่ยงเกิดภาวะแผลกดทับจำนวน 147 ราย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประเมินตามหลักเกณฑ์?  ซึ่งมีผู้ผ่านการประเมินรอบแรกและลงทะเบียนแล้วจำนวน 31 ราย โดยได้จัดสรรให้รอบแรกระยะเวลา6เดือน?  ใช้ผ้าอ้อมจำนวน 17,112  แผ่น มูลค่า 166,564บาท โดยจะส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยทุกๆ2เดือน? เพื่อลดภาระในการจัดเก็บผ้าอ้อม? โดยจะมี? อสม.ลงดูแลอย่างต่อเนื่อง
          สำหรับ?ผู้ที่มีสิทธิรับผ้าอ้อม?จะต้องผ่านการประเมินร่างกายจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข?  เสนอชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์?และจัดทำแผนการดูแ?ล? เพื่อขออนุมัติ?โครงการ?ต่อกองทุน?หลักประกัน?สุขภาพ?ในระดับ?ท้องถิ่น?หรือ?พื้นที่?  ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่? ซึ่งทางเทศบาลเมือง?ชะอำกำลังเร่งประเมินให้มีความครอบคลุม?ในการเข้าถึงสิทธิ?นี้ในปีงบประมาณ? 2566
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง