National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

กิจกรรมของเรา

รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
เทศบาลเมืองชะอำ ร่วมกับ สปสช. เขต 5 ราชบุรี ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ติดเตียง ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 07/09/2565
ชี้แจงงาน eclaim ให้กับ รพ.สต.ในพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 03/02/2565
ติดตามและชี้แจงระเบียบการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 03/02/2565
กลุ่มสายรุ้งราชบุรีจัดอยู่ภายใต้มาตราการการป้องกันโควิด-19 03/02/2565
ปรชุมทบทวนงานกองทุนหลักประกันสุขภาในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รุ่นที่ 2 จ.สุพรรณบุรี 04/12/2562
ประชุมชี้แจงระบบงานลงทะเบียน การลงทะเบียนเด็กแรกเกิดในพื้นที่และการบันทึกข้อมูลโปรแกรม CPP 14/11/2562
ประชุมคณะทำงานนิเทศติดตามประเมินผลกองทุนฯ เขต5ราชบุรี 07/11/2562