National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

สปสช. เขต 5 ราชบุรี จับมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการดำเนินงานตรวจคัดกรองสุขภาพสตรี (มะเร็งปากมดลูก)...

08/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 5 ราชบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) บันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี...

08/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 5 ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 5/2566...

08/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 5 ราชบุรี ลงพื้นที่เปิดให้บริการสถานีรักษ์สุขภาพ (Health Station) “ปักหมุด สุขภาพดี @เทศบาลท่าเรือพระแท่น”...

08/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 5 ราชบุรี ประชุมชี้แจงดำเนินงานตามนโยบาย QUICK WIN 100 วัน"บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่" จังหวัดเพชรบุรี ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 และลงพื้นที่ รพ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทดสอบระบบการรับส่งต่อข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย ณ หน่วยบริการ...

08/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 5 ราชบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ระหว่าง อบจ.นครปฐม กับ 14 อปท.ในจังหวัดนครปฐม...

08/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 5 ราชบุรี ลงพื้นที่ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จังหวัดสมุทรสงคราม...

08/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. - สสจ. เพชรบุรี เตรียมความพร้อม นำร่องขับเคลื่อน “บัตรประชาชนใบเดียวฯ” เริ่ม 8 ม.ค. 67 ให้ประชาชนเข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน...

08/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 5 ราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนและแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ร่วมกับ อบจ.สมุทรสงคราม...

08/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.พร้อมทีมแพทย์พยาบาลร่วมกับไปรษณีย์ไทย ลงเรือลุยน้ำท่วม “เยี่ยมผู้ป่วยล้างไต” ส่งน้ำยาล้างไต เดลิเวอร์รี่พร้อมติดตามการรักษาต่อเนื่อง...

18/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ.นครปฐม เปิดศูนย์ยืมซ่อมอุปกรณ์คนพิการ รพ.หลวงพ่อเปิ่น...

18/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ชื่นชม รพ.หลวงพ่อเปิ่น อีกหนึ่ง รพ.ชุมชนที่รับส่งต่อฟื้นฟู IMC ทันที หลังจาก พ้นภาวะวิกฤติ ช่วยผู้ป่วยด้วยการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนไทย- แพทย์จีน กลับมาสู่ปกติได้ ภายใน 6 เดือน...

18/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 5 ราชบุรี ลงพื้นที่มอบเครื่องช่วยความพิการ ตามโครงการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน จังหวัดนครปฐม...

17/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี...

02/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมติดตามเสริมพลังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

02/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 4/2566...

19/09/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 5 ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 4/2566...

18/09/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566"...

14/09/2566

อ่านเพิ่มเติม