National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

สปสช.พร้อมทีมแพทย์พยาบาลร่วมกับไปรษณีย์ไทย ลงเรือลุยน้ำท่วม “เยี่ยมผู้ป่วยล้างไต” ส่งน้ำยาล้างไต เดลิเวอร์รี่พร้อมติดตามการรักษาต่อเนื่อง...

18/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ.นครปฐม เปิดศูนย์ยืมซ่อมอุปกรณ์คนพิการ รพ.หลวงพ่อเปิ่น...

18/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ชื่นชม รพ.หลวงพ่อเปิ่น อีกหนึ่ง รพ.ชุมชนที่รับส่งต่อฟื้นฟู IMC ทันที หลังจาก พ้นภาวะวิกฤติ ช่วยผู้ป่วยด้วยการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนไทย- แพทย์จีน กลับมาสู่ปกติได้ ภายใน 6 เดือน...

18/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 5 ราชบุรี ลงพื้นที่มอบเครื่องช่วยความพิการ ตามโครงการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน จังหวัดนครปฐม...

17/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี...

02/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมติดตามเสริมพลังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

02/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 4/2566...

19/09/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 5 ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 4/2566...

18/09/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566"...

14/09/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต5ร่วมต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก National Health Insuranc Service (NHIS) สาธารณรัฐเกาหลี...

14/09/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

การประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการในพื้นที่...

04/09/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ตรวจเยี่ยมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับเรื่องร้องเรียน50(5) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี...

30/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่...

25/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 5 จัดอบรมติดอาวุธวิชา สิทธิประโยชน์ เพิ่มเข้าถึงบริการบัตรทองให้แกนนำ อสม. เครือข่ายผู้นำชุมชน ทั้ง 8 จังหวัด...

03/07/2566

อ่านเพิ่มเติม