National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

ลงพื้นที่เยี่ยมดูงานผ่าตัดสมองและข้อสะโพกโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์...

25/05/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.หัวหัน 3 (เขาสนามชัย)...

18/05/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี ครั้งที่ 1/2566...

16/05/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

08/05/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

การดำเนินงานช่วยเหลือให้ความรู้ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ...

08/05/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

คัดกรองเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี...

03/05/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

โครงการคืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองปรง จ.เพชรบุรี...

03/05/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

เทศบาลเมืองชะอำ ร่วมกับ สปสช. เขต 5 ราชบุรี ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ติดเตียงตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

07/09/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ชี้แจงการปรับปรุงระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล กรณี HI CI และเรียกเก็บค่าบริการ งาน PP Fee Schedule ปี 2565...

08/02/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมคณะทำงานนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร...

03/02/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช เขต 5 ราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

03/02/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รุ่นที่ 4...

19/03/2563

อ่านเพิ่มเติม
news

ตรวจประเมินกองทุนฯ จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่1 ณ เทศบาลตำบลหลักห้า...

25/02/2563

อ่านเพิ่มเติม
news

ถวายความรู้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์...

19/02/2563

อ่านเพิ่มเติม
news

ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รุ่นที่ 3...

19/02/2563

อ่านเพิ่มเติม
news

เปิดตัวรถตรวจเอชไอวีเคลื่อนที่คันแรก รู้ผลเร็ว บริการแบบเพื่อนมืออาชีพในจังหวัดราชบุรี...

02/12/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 5 ราชบุรี ชี้แจงแนวทางบริหารการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 63...

05/11/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์...

31/10/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

โครงการ "พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ"...

31/10/2562

อ่านเพิ่มเติม